Sociale innovatie

Dit project is een vervolg op het eerder uitgevoerde project Duurzame inzetbaarheid: ‘Zo doen we dat in Drenthe’. Nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie, technologie en economie laten zien dat er in korte tijd veel gaat veranderen. Veranderingen waar de meeste (MKB) bedrijven nog niet voldoende op zijn ingesteld en ingericht, waardoor ze niet toekomstbestendig zijn. Zo brengt de zogeheten vierde industriële revolutie ingrijpende veranderingen met zich mee in de werkverdeling tussen mens en machine. Werknemers en leidinggevenden hebben inmiddels andere competenties nodig om mee te kunnen blijven doen.

Sociale innovatie wordt beschreven als een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en ontplooiing van talenten. Ondernemend Emmen werkt momenteel aan projectplan om hier concrete invulling aan te geven voor haar leden. Bijvoorbeeld door middel van ondersteuning bij beleidsontwikkeling en trainingen voor leidinggevenden. Wordt vervolgd.

Meer weten?
Herman G. Idema, h.idema@ondernemendemmen.nl

(foto: Guido Hansman)

Meer projecten van OE