Samenwerken met Duitsland

Intensieve samenwerking Ondernemend Emmen en Wirtschaftsverband Emsland in project ‘DIA’

Ondernemend Emmen en Wirtschaftsverband Emsland vertegenwoordigen beiden ondernemers in verschillende sectoren: industrie, dienstverlening, handel. In totaal zijn dat ongeveer 700 bedrijven. Door samen te werken willen de twee organisaties zich gezamenlijk en grensoverschrijdend inzetten voor hun leden. Dit doen ze door de bestaande netwerken uit te bouwen en te versterken, en waar dat nodig is nieuwe netwerken te realiseren. Hiertoe is met steun van de Eems Dollard Regio (EDR) / Interreg het project DIA opgezet: Digitalisierung, Innovation, Austausch (Digitalisering, Innovatie, Uitwisseling).

De belangrijkste doelstelling van het project was om van het grensgebied Emsland – Zuidoost-Drenthe meer één economisch gebied te maken. Een gebied zonder (mentale) grens om zaken te doen, gezamenlijk te produceren, in- en verkoop te doen, handel te drijven. Een goede buur is ook in dit opzicht – zeker gezien de logistieke en geopolitieke ontwikkelingen – steeds belangrijker dan een ‘verre vriend’.

In de loop van de drie projectfases van DIA (2021-2022) zijn wensen en verlangens van ondernemers geïnventariseerd en vervolgens concrete plannen gemaakt om grensoverschrijdende samenwerking en informatie-uitwisseling te vergemakkelijken.
Zowel de formele als de informele contacten worden verder uitgebouwd door middel van inspirerende bedrijfsbezoeken en informele netwerkbijeenkomsten.
De vindbaarheid van collega’s over de grens is makkelijker geworden nu zowel Ondernemend Emmen als Wirtschaftsverband Emsland een link naar de online ledenlijst van de ander hebben opgenomen op hun website.

Ook is er een idee ontwikkeld om de grensoverschrijdende zakelijke informatievoorziening voor ondernemers in de grensregio Emsland-Drenthe te vergemakkelijken. Dat idee wordt de komende tijd op haalbaarheid verder onderzocht en mogelijk in een nieuw project gegoten.


Meer weten?
Herman G. Idema, h.idema@ondernemendemmen.nl

(foto: Guido Hansman)

Meer projecten van OE