NetWerk Emmen

Werkinnovatieprijs
In 2021 hebben Menso, EMCO-groep, de gemeente Emmen en Ondernemend Emmen meegedaan met de Werkinnovatieprijs van Start Foundation. Het project waar het om ging was NetWerk Emmen. We zijn er met elkaar van overtuigd dat het idee waarbij je werkzoekenden aan een baan helpt vanuit sociaal ondernemerschap kansrijk is. De prijs is niet gewonnen, maar we zijn doorgegaan met de uitwerking van het project. Zo zijn we in april 2022 gestart met NetWerk Emmen!

Samen schoon
NetWerk Emmen is een project vanuit duurzaam ondernemerschap, waarbij banen worden gecreëerd voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om minimaal 15 werkzoekenden aan een baan te helpen. Dit project komt tegelijkertijd de leefomgeving ten goede. Het gaat om een baan waarin zwerfafval wordt verzameld, gescheiden en op termijn wordt hergebruikt. Met NetWerk Emmen willen we toewerken naar een sociale onderneming waarbinnen ondernemers en overheid samenwerken en samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame inzet van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Video’s
In deze animatievideo wordt uitgelegd hoe NetWerk Emmen werkt:


Medewerker Sievert Wapsenkamp vertelt hoe hij vanuit de WW bij NetWerk Emmen terecht kwam en hoe hem dat bevalt:

(foto: Menso / EMCO groep)

Meer weten?
Herman G. Idema, h.idema@ondernemendemmen.nl

Meer projecten van OE