Uitruil wegen en kanalen provincie Drenthe en gemeente Emmen

donderdag 8 juli 2021

Per 1 juli 2021 wisselen enkele wegen en kanalen in de gemeente Emmen van eigenaar. De Rondweg Emmen (N391) komt in handen van de provincie Drenthe. In ruil daarvoor krijgt de gemeente zeggenschap over het beheer en onderhoud van andere wegen. Welke dat zijn leest u in deze brief en ziet u op deze praatplaat. Ook leest u in de brief waarom deze ruil plaatsvindt.