Tussen 7 maart en 30 september 2022 aanleg waterstof- en aardgastransportleidingen Bargermeer

dinsdag 1 maart 2022


Aannemer MVOI gaat in opdracht van Gasunie twee leidingen aanleggen in Emmen. De leidingen komen te liggen tussen het GZI-terrein aan de Phileas Foggstraat en het bedrijfsperceel van GETEC op het industrieterrein Bargermeer. De leidingen worden grotendeels aangelegd door middel van diepe boringen. Zo wordt tijdens de aanlegfase hinder als gevolg van graafwerkzaamheden zo veel mogelijk beperkt. Om de leidingen te kunnen aanleggen worden tijdelijke werkterreinen en werkstroken ingericht. Hier wordt boorapparatuur opgesteld en worden leidingdelen aan elkaar gelast en vervolgens onder de grond getrokken. Vanwege de lengte van de leidingdelen worden sommige wegen tijdelijk afgesloten of zijn deze maar gedeeltelijk bruikbaar.

Aanleg waterstof- en aardgastransportleidingen
Een aantal industriële bedrijven die veel aardgas afkomstig uit het Groningenveld gebruiken als grondstof of brandstof, moeten voor 1 oktober 2022 zijn overgestapt op een andere energievorm. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft dit aan deze bedrijven laten weten. Veel bedrijven kiezen als alternatief voor aardgas afkomstig uit het buitenland. Dit verschilt in samenstelling van het Groningengas. Via de bestaande aansluitingen naar de bedrijven kan dit zogenoemde hoogcalorisch gas niet worden vervoerd. Daarom moet er een nieuwe leiding worden aangelegd. GETEC in Emmen is zo’n industriële verbruiker die moet overschakelen. Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt tegelijk een tweede leiding aangelegd die gebruikt kan worden voor het transport van waterstof.

Werkperiode en werktijden
De werkzaamheden van de aannemer vinden plaats van 7 maart 2022 t/m 30 september 2022. De werkzaamheden worden meestal uitgevoerd tussen 7:00 en 17:00 uur. Bij uitzondering kan er van deze werktijden worden afgeweken.

Verkeer, afsluitingen en omleidingen
Natuurlijk proberen we de overlast tot een minimum te beperken. Toch zal het aantal verkeersbewegingen rondom de tijdelijke werkterreinen en werkstroken tijdens de werkzaamheden groter zijn dan u gewend bent. Zowel van zwaar materieel als van werkbussen, personenauto’s en vrachtwagens.
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren worden verkeersmaatregelen getroffen, waarbij delen van de openbare weg tijdelijk worden afgezet. Omleidingen worden met borden aangegeven. Aanliggende panden zullen bereikbaar blijven. De gasvoorziening naar omliggende woningen en bedrijven gaat tijdens de werkzaamheden gewoon door.
De planning en locaties van de verkeersmaatregelen zijn als volgt:

Foto: Website Gasunie