Solar Innovation and Experience Center in Emmen opent deuren

maandag 3 oktober 2022

Het Solar Innovation and Experience Center tussen Emmen en Klazienaveen kan van start. Op woensdag 28 september hebben Ondernemend Emmen, de gemeente Emmen, de Dutch TechZone, de provincie Drenthe en ontwikkelaar GroenLeven gezamenlijk de deuren open gezet van het futuristische en geheel circulaire gebouw en de bijbehorende onderzoeks- en testfaciliteit. Het nieuwe gebouw staat naast het meest lokale zonnepark van Nederland, zonnepark Oranjepoort, naast Bedrijvenpark A37.

Het SIEC, zoals het nieuwe gebouw kortweg wordt genoemd, moet uitgroeien tot hét bovenregionale opleidings-, onderzoek- en experimenteercentrum op het gebied van materialen voor hernieuwbare (zonne-)energie, waterstofproductie, thermietechnieken, installaties en circulariteit in Drenthe. Het nieuwe centrum is er voor het praktijktesten van materialen en technieken, onderwijs, en onderzoek naar nog efficiëntere duurzame energieopwekking en nieuwe vormen van energieopslag.

Ontmoetingsplek voor bedrijfsleven en onderwijs

Wethouder Guido Rink (Economische zaken) van de gemeente Emmen: “Er zijn momenteel mooie ontwikkelingen gaande op het gebied van het gebruik van innovatieve biobased bouwmaterialen. Dit gebouw, dat een ontmoetingsplek wordt voor bedrijfsleven en onderwijs om samen producten te ontwikkelen en te testen, is er absoluut één van. SIEC gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatiekracht van bedrijven in de regio en dat is ook goed voor de regionale werkgelegenheid”.

“We richten ons met het SIEC echt op de praktijk,” zegt Herman G. Idema, directeur van het nieuwe onderwijs- en onderzoekscentrum. “Momenteel het meest in het oog springend is dan wel ons circulaire gebouw waar we groepen kunnen ontvangen en les kunnen geven aan bijvoorbeeld techniekstudenten van het technisch voortgezet onderwijs en het MBO en HBO en in de regio. Maar het gebouw is in feite slechts een deel van het SIEC zoals we dat openen.”

Een ander groot onderdeel van SIEC is de testmogelijkheden voor nieuwe materialen. Idema: “Bijvoorbeeld voor gerecycled of biobased kunststof waar je opstellingen voor zonnepanelen van kan maken, of nieuwe soorten folie voor panelen. Daarvoor hebben we op zonnepark Oranjepoort een deel van het terrein beschikbaar gekregen.”

Lokale samenwerking

Het onderzoekscentrum is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Regiodeal en GroenLeven. Regiodeal is het gezamenlijke stimuleringsprogramma op het gebied van onder andere onderwijs en ontwikkeling van een aantal gemeenten in Zuidoost-Drenthe en Noord-Overijssel, de provincie Drenthe en het Rijk.

Het gebouw is speciaal ontwikkeld door Bioframe uit Emmen en is volledig circulair gebouwd. De bouwperiode was tevens een praktijktest voor diverse, innovatieve, biobased bouwmaterialen. Ook waren NHL Stenden, het Drenthe College, het Hondsrugcollege, Ondernemend Emmen, de Dutch Tech Zone en diverse marktpartijen betrokken.

Voor de groene toekomst

In de futuristische les- annex ontvangstruimte – de proeftuin – van het SIEC kunnen bedrijven technologie en nieuwe materialen testen op het gebied van zonnestroom en de bouw van zonneparken. Het techniekonderwijs uit de regio krijgt er faciliteiten om studenten op verschillende niveaus les te geven, onderzoek te laten doen en om experimenten uit te voeren. Door het onderwijs te koppelen aan het SIEC draagt het onderzoekscentrum bij aan het opleiden van personeel voor duurzame energie en versterking van de regio.

Peter Paul Weeda, algemeen directeur van GroenLeven, spreekt vol trots over de realisatie en opening van het onderzoekscentrum: “In de komende jaren zijn er tienduizenden nieuwe experts en vakmensen nodig om de snelheid in de energietransitie te kunnen houden. Het SIEC speelt hierin een grote rol; leren, innoveren en onderzoeken zijn essentieel voor een groene toekomst. En met de lokale betrokkenheid die zowel zonnepark Oranjepoort als het onderzoekscentrum dragen, wordt er uitstekend invulling gegeven aan het streven vanuit het Klimaatakkoord naar meer participatie!”