Skills4Future van start bij Betech Hoogeveen

vrijdag 17 januari 2020

Metaalindustrie en regionale techniekopleidingen werken samen aan nieuw onderwijsprogramma

Ondernemers uit de regionale metaalindustrie en onderwijsdeskundigen van NHL-Stenden hogeschool, Alfa College en Drenthe College hebben bij het Hoogeveense bedrijf Betech de aftrap verricht voor een serie bijeenkomsten over digitalisering in de maakindustrie en de vernieuwing van bijpassende opleidingen.

Dat gebeurde in het kader van het project SKILLS4FUTURE. De bijeenkomst bij Betech was specifiek gericht op zogenaamde ‘verspanende bedrijven’. Voor de andere sectoren in deze tak van industrie volgen de komende maanden aparte bijeenkomsten. Het project wordt uitgevoerd onder de vleugels van de Dutch TechZone.

Presentatie en rondleiding Betech

Betech in Hoogeveen is volop bezig met het digitaliseren van de hele productie en nam de collega ondernemers mee in wat digitalisering is en wat het voor het bedrijf betekent op het gebied van kennis, personeel, organisatie en kosten. Waar liggen de voordelen en kansen, wat zijn de valkuilen? En wat is de toekomst en gebeurt er wanneer je het niet doet? Daar werd uitgebreid over gesproken.

Met het nu gestarte project willen ondernemers en technisch onderwijs in Zuid-Drenthe en Noordoost-Overijssel de opleidingen en kennisbehoefte in bedrijven nauwkeuriger afstemmen op de snelle ontwikkelingen in de praktijk. Hierbij gaat het om opleidingen voor zowel nieuwe medewerkers als voor het zittend personeel dat meegenomen moet worden in de digitalisering, automatisering en robotisering die bij veel bedrijven onontkoombaar is om concurrerend te blijven.

Ook willen de verschillende partijen bedrijven en onderzoek en ontwikkeling via het HBO- en de MBO opleidingen via Skills4Future sterker aan elkaar verbinden.

(foto: Skills4Future)