Samenwerking Ondernemend Emmen en Ik Ben Drents Ondernemer

donderdag 17 juni 2021

Doel is versterken van de regionale economie en vergroten van kennis bij ondernemers 

Ondernemersorganisatie Ondernemend Emmen en de organisatie ‘Ik Ben  Drents Ondernemer’ gaan samenwerken. Doel is de economie van de regio te versterken, door het gericht aanbieden van kennis en informatie op tal van terreinen, zoals groei, innovatie, export, financiering, aan het MKB en in dit geval aan de leden van Ondernemend Emmen.  

Ondernemend Emmen en Ik Ben Drents Ondernemer gaan als onderdeel van de samenwerking onder andere gezamenlijk bijeenkomsten en masterclasses organiseren exclusief voor leden van Ondernemend Emmen. 

“We zijn tot deze samenwerking gekomen, omdat we zien dat er veel behoefte is aan kennis en informatie bij het MKB in de regio, maar dat ondernemers het vaak lastig vinden om de juiste persoon of het juiste kanaal voor die kennis te vinden. En juist daar hebben ze bij Ik Ben Drents Ondernemer weer veel ervaring mee,” zegt Herman Idema, directeur van Ondernemend Emmen.  

“Plus dat Ik Ben Drents Ondernemer graag meer ondernemers van hun mogelijkheden wil laten profiteren, maar bij veel van die ondernemers relatief onbekend zijn. Door een samenwerking aan te gaan, hebben we er beide voordeel van. Wij geven hen een platform om bekender te worden, zij zorgen voor kennis, informatie en toegang tot nieuwe netwerken voor de bedrijven die lid zijn van Ondernemend Emmen.” 

Ik Ben Drents Ondernemer is een initiatief van de provincie Drenthe, de Drentse gemeenten plus Hardenberg en NHL Stenden, Alfa College, Drenthe College, de Hanze Hogeschool en VNO-NVW MKB Noord. Met Ik Ben Drents Ondernemer willen de initiatiefnemers bijdragen aan groei en innovatiekracht in het Drentse mkb. Ondernemers krijgen hulp bij alle fases van hun bedrijfsvoering. Met Ik Ben Drents Ondernemer bieden de initiatiefnemers één loket voor ondernemersvragen in de regio. 

Ondernemend Emmen is met rond de 300 leden in de wereld van industrie en dienstverlening, samen goed voor zo’n 15.000 arbeidsplaatsen, de grootste lokale ondernemersorganisatie van Noord-Nederland. Ze houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van de leden, parkmanagement en het aanjagen van grensoverschrijdende samenwerking en stimuleert kennisvergroting en -uitwisseling onder de leden. 

Meer informatie is te verkrijgen via Herman Idema h.idema@ondernemendemmen.nl