Onderzoek naar animo gebruik geothermie voor verwarming bedrijfsgebouwen

donderdag 11 november 2021

Ondernemend Emmen doet de komende weken onderzoek naar de animo onder bedrijven in Emmen om  hun bedrijfsgebouwen te gaan verwarmen met inzet van geothermie, warmte uit diepere aardlagen, in plaats van aardgas. De warmte moet worden gewonnen uit de diepere aardlagen in de omgeving van Erica en wordt daarna via pijpleidingen als warm water naar de bedrijventerreinen en de bedrijven getransporteerd.

Ondernemersorganisatie Ondernemend Emmen is een voorstander van het gebruik van alternatieve energiebronnen als het kostenefficiënt kan worden ingepast naast of als vervanging van de traditionele energiebronnen. Wij ontwikkelen, vaak samen met de gemeente Emmen, verduurzamingsprojecten voor de bedrijventerreinen in de gemeente, zoals het project rond duurzame elektriciteit, Zon op Dak, waarbij honderd hectare zonnepanelen op de daken van bedrijven het doel is. Geothermie met een warmtenet past in dit kader.

De provincie Drenthe en de gemeente Emmen zijn sinds 2010 in bezit van een opsporingsvergunning voor aardwarmte en willen het gebruik van  geothermie, aardwarmte vanaf grotere diepte,  stimuleren. De inzet van geothermie voor verwarming levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot door de bedrijven en maakt ze minder afhankelijk van aardgas en de daaraan gekoppelde kosten.

De mogelijkheden om de warmte in de diepere aardlagen in de omgeving van Erica te benutten voor verwarming, zijn de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht door Geothermie Groep Nederland (GGN). De resultaten hiervan zijn volgens hen positief. Het bedrijf wil, met de onderzoeksresultaten in de hand, nu samen met Ondernemend Emmen van het bedrijfsleven weten hoe de individuele ondernemers op de bedrijventerreinen aankijken tegen de inzet van geothermie voor verwarming en om het gasverbruik terug te dringen. Zijn er voldoende positieve reacties, dan wil GGN een volgende stap zetten richting het aanboren van de warmte.

In de plannen van GGN gaat het niet om de bouw van een enorme warmtefabriek, maar juist om de realisatie van een aantal kleinere installaties verspreid over het gebied en deels ondergronds, die hun warmte winnen uit het zogenaamde Bentheimer zandsteen in de diepere aardlagen onder het gebied. Het warme water van ongeveer 60 graden wordt naar boven gehaald en geschikt gemaakt voor het warmtenet. Onder lage druk wordt het afgekoelde water uit het net weer in de bodem gebracht om opnieuw op te warmen. Hierdoor worden negatieve effecten op de ondergrond voorkomen.