OE-lid stelt zich voor: Astrid Mink, Notaris

donderdag 20 april 2023

Mijn naam is Astrid Mink (52), ik ben de trotse moeder van Jan (17) en Charlotte (14) en ben geboren en getogen in Emmen.

Als dochter van een oud semi-profvoetballer van Sportclub Drente ben ik opgegroeid met voetbal. Met slechts één televisietoestel in huis was er geen ontkomen aan! Ons kantoor is sponsor van FC Emmen en in mijn vrije tijd ga ik dan ook graag met vrienden naar de thuiswedstrijden om onze club aan te moedigen.

Ik hoop van ganser harte dat ze het gaan redden en zich weten te handhaven in de eredivisie.

Veldkamp & Prins notarissen

Vorig jaar ben ik toegetreden tot de maatschap van Veldkamp & Prins Notarissen en beëdigd als notaris in de gemeente Emmen. Het kantoor ontleent zijn naam aan Hans Veldkamp, sinds jaren notaris in de gemeente Borger-Odoorn en aan Harriët Prins, notaris in de gemeente Midden-Drenthe.

Wilbert Niemeijer, eveneens notaris in de gemeente Borger-Odoorn en Marianne Beugel, kandidaat-notaris en waarnemer op onze vestiging in Oosterhesselen, zijn de andere leden van de maatschap.

In de brugklas van de gemeentelijke scholengemeenschap, het huidige Esdal College aan de Oosterstraat in Emmen, had ik nog de droom als traumachirurg in Afrika aan de slag te gaan, maar aangezien ik een echte alpha/gamma-leerling bleek te zijn, was die droom snel voorbij.

In de vierde klas besloot ik om notaris te worden. De reden waarom dat pas op mijn 51ste daadwerkelijk is gebeurd is simpel: vanaf het moment dat ik moeder werd hebben mijn prioriteiten bij mijn gezin gelegen en heb ik mijn carrière op een laag pitje gezet. De vader van mijn kinderen verbleef veelvuldig voor zijn werk in het buitenland, zodat de zorgtaken voor mijn rekening kwamen en ik parttime werkte. Van die keuze heb ik overigens nooit spijt gehad. Ik ben knutsel- en leesmoeder geweest en heb deel uitgemaakt van de oudercommissie en de MRl, heel leuk en ook waardevol.

Nadat ik mijn laatste tentamen had gemaakt, kon ik als student-stagiaire aan de slag bij het voormalige notariskantoor Haaijer Planting Groenwold in Emmen, waar ik vervolgens gedurende 5 jaren als kandidaat-notaris werkzaam ben geweest om na wat omzwervingen in 2014 terug te keren in het Emmense notariaat.

In 2016 ben ik  – vanwege het economische klimaat en de pensionering van één van de notarissen – gestart met de procedure tot benoeming als toegevoegd notaris (notaris in loondienst). Vlak voor het afronden van deze procedure werd ik begin 2017 ernstig ziek. Het heeft 2 jaar geduurd voordat ik werd gediagnosticeerd met de ziekte van Addison, een auto immuunziekte. Ik behoor tot de gelukkigen die, dankzij de juiste medicatie, prima kunnen functioneren en daar ben ik elke dag dankbaar voor! Het ziek zijn heeft gek genoeg mijn leven verrijkt. Ik heb namelijk beslissingen durven nemen die ik anders niet had genomen en durf nu, zowel zakelijk als privé, buiten mijn comfortzone te treden, omdat je referentiekader nu eenmaal verandert als je een aantal keren door het oog van de naald bent gekropen. Clichés zijn clichés omdat ze waar zijn: een goede gezondheid is het allerbelangrijkste!

Na in 2020 tot toegevoegd notaris te zijn benoemd werd ik in 2021 benoemd tot zware waarnemer van een vacant protocol en was het, mede op advies van onze beroepsorganisatie (KNB) en financieel toezichthouder(BFT), de bedoeling om samen met mijn collega’s een nieuw notariskantoor te beginnen. Uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om de overstap te maken naar Veldkamp & Prins Notarissen. Binnen onze organisatie zijn alle rechtsgebieden vertegenwoordigd en streven wij naar laagdrempeligheid. Vanwege het grote aantal cliënten uit Emmen en omgeving dat van onze diensten gebruik maakt, hebben we sinds januari van dit jaar een vestiging in Emmen geopend in het kantoorverzamelgebouw van Domesta aan het Westeind in Emmen met goede parkeergelegenheid op loopafstand. Vanwege familieomstandigheden van notaris Bijlsma uit Oosterhesselen, hebben we in januari ook het notariskantoor in Oosterhesselen overgenomen en is onze bestaande agrarische praktijk nog meer uitgebreid.

Notaris kantoor Emmen

Met vestigingen in Borger, Beilen, Emmen en Oosterhesselen proberen wij onze bereikbaarheid te vergroten. Persoonlijk houd ik me voornamelijk bezig met onroerend goed (bestaande bouw en nieuwbouw) en het personen en familierecht.

Ik heb vanwege het menselijk aspect gekozen voor het notariaat. Je komt in aanraking met cliënten in allerlei soorten en maten en behandelt zaken die betrekking hebben op allerlei aspecten van een mensenleven; er is een belangrijke maatschappelijke functie.

Op mijn bureau staat een in de jaren 50 van de vorige eeuw door Willem Drees geschreven ingelijste briefkaart gericht aan mijn grootvader. Zo word ik herinnerd aan de impact die een wet kan hebben op het dagelijks bestaan van mensen. Drees heeft met zijn Noodwet Ouderdomsvoorziening in 1947 een grote rechtszekerheid geboden aan de ouden van dagen. Nu maak ik mij verder geen enkele illusies en het is ook niet met elkaar te vergelijken, maar bij voorbeeld een goed opgesteld testament kan mensen enorme rust en zekerheid bieden en dàt geeft mij enorm veel voldoening, daar doe ik het voor!

Contactgegevens:
Veldkamp & Prins Notarissen
Westeind 54C, 7811 ME Emmen
e-mail: mink@vpnotarissen.nl
Internet: http://www.vpnotarissen.nl