Nieuwsbrief MM bereikbaar #6

maandag 20 december 2021
Nieuwsbrief: #6
We kijken terug op een bijzonder jaar waarin Corona ons (nog steeds) behoorlijk in de greep heeft. Ondanks alle maatregelen is het toch gelukt om dit jaar enkele bijeenkomsten te organiseren en te starten met meerdere focusgroepen. In deze nieuwsbrief leest u meer over o.a. de start van de aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans, de inloopdag over de werkaamheden  Emmerschans en een terugkoppeling van de focusgroepen Bargermeer, N862 en Delftlanden.
 

 
Start bouw Emmerschans
 
Starthandeling
 
De aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting van Emmerschans in Emmen is begonnen. Met het weggraven van grond hebben gedeputeerde Cees Bijl en wethouder René van der Weide dit moment op dinsdag 16 november 20.

Voor een veilige en vlotte doorstroming op de weg tussen Emmen en Veendam (N391-N366) bouwt de provincie de weg om tot een stroomweg zonder rotondes en verkeerslichten. Bijna alle rotondes in deze weg buiten de bebouwde kom zijn vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting. Als Emmerschans gereed is, volgt de ongelijkvloerse aansluiting Pottendijk.

De bouw hiervan start zomer 2022. Als beide projecten zijn afgerond, geldt voor de hele weg buiten de bebouwde kom een maximale snelheid van 100 kilometer per uur.
 

 
Inloop Emmerschans
 

 
De voorbereiding van de werkzaamheden voor de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans is gestart. Tijdens de inloopbijeenkomst op 23 november jongstleden konden mensen vragen stellen over o.a. de werkzaamheden, planning en omrijroutes. Ongeveer 60 mensen hebben gebruikgemaakt van deze uitnodiging. 
 
Planning
Aannemer KWS Infra uit Leek is in november begonnen met onder andere het verwijderen van bomen, kabels en leidingen verleggen en grondwerkzaamheden. Voor de bomen die moeten wijken, komen op een andere plaats andere bomen terug.

De aanleg van de nieuwe op- en afritten vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022, tegelijk met de aanpassing van de oostelijke en westelijke rijbaan van de Rondweg. In april 2022 kan het verkeer gebruik maken van deze nieuwe op- en afritten.Tijdelijke maatregelen zorgen ervoor dat het verkeer tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk door kan rijden op de Rondweg.

De ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans is oktober 2022 gereed.

Meer informatie over dit project is te lezen op de site MM Bereikbaar
 

 
Omrijroute Schansstraat
 

 
Om de weg vrij te maken voor de aanleg van de nieuwe op- en afritten voor Emmerschans en het aanpassen van de oostelijke en westelijke rijbaan van de Rondweg is het nodig dat de aansluiting van de Schansstraat op de Rondweg deels tijdelijk wordt afgesloten. Dit vindt plaats in twee fases.  
 
Fase 1: januari–februari 2022 
Het verkeer op het oostelijke deel van de Rondweg vanaf Emmen naar de Emmerweg kan wel rechts afslaan naar de Schansstraat. Vanaf de Schansstraat kan het verkeer niet de Rondweg op rijden maar dient gebruik te maken van de in- en uitrit: Sint Gerardusstraat.  

Het verkeer vanuit de richting rotonde Emmerschans naar Emmen (het westelijk deel van de Rondweg) kan de Schansstraat niet inrijden.

De in- en uitrit van de Schansstaat op de Rondweg naar De Veste is tot en met april 2022 volledig afgesloten voor alle verkeer. 

Fase 2: februari-april 2022 
In deze periode kan het verkeer voor het Oostelijke deel van de Rondweg (Emmen -> Emmerschans) wel weer gebruik maken van de in- en uitrit Schansstraat. Vanaf de Schansstraat is het alleen mogelijk om rechts af te slaan op de Rondweg richting de rotonde Emmerschans. Vanuit de richting rotonde Emmerschans naar Emmen (het westelijk deel van de Rondweg) kan het verkeer de Schansstraat niet inrijden. 

Fietsers 
Tijdens de hele periode is het niet mogelijk om met de fiets vanaf de Schansstraat de Rondweg over te steken. Fietsers kunnen de Rondweg oversteken via het fietspad bij Oude Markeweg. De omleiding staat met borden aangegeven. 

Vragen?  
Voor vragen over deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de heer Kelvin Wemer, uitvoerder van KWS Infra Leek, telefoonnummer: 06-11007813. 
 

 
Focusgroep N862
 

 
Een betere en veilige doorstroming van het verkeer naar de bedrijventerreinenen en dorpen en een toekomstbestendige stadsentree. Samen met de focusgroep N862 maken we hiervoor een plan.

De eerste bijeenkomst met onder andere vertegenwoordigers van  Erkende Overlegpartners, organisaties en bedrijven heeft inmiddels plaatsgevonden. Naast algemene informatie werd besproken wat belangrijk is voor dit project. Vanuit de focusgroep is aandacht gevraagd voor: goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, woonwijken en dorpen óók tijdens de werkzaamheden én minder (sluip)verkeer door de aangrenzende dorpen en wijken. In de volgende bijeenkomst(en) wordt het plan samen met deze focusgroep verder uitgewerkt.
 

 
Focusgroep Bargermeer
 
De Rondweg N391 wordt een stroomweg zonder verkeerslichten en rotondes. In de nieuwe situatie worden de kruisingen Abel Tasman en en Phileas Foggstraat weggehaald en komt er één nieuwe ongelijkvloerse aansluiting terug.

Voor het industrieterrein Bargermeer betekent dit dat waar het verkeer nu nog op twee kruisingen de Rondweg op kan rijden, dit straks nog op één plaats kan. Waar deze nieuwe ongelijkvloerse aansluiting komt wordt samen met de focusgroep Bargermeer onderzocht.

Dinsdag 16 november 2021 is de focusgroep met vertegenwoordigers van Erkende Overlegpartners, organisaties en bedrijven voor het eerst online bij elkaar geweest. Naast informatie over o.a. MM Bereikbaar is besproken wat belangrijk is voor dit project. Vanuit de focusgroep werd aandacht gevraagd voor: goede bereikbaarheid van bedrijven en winkels óók tijdens de werkzaamheden, minder (sluip)verkeer van en naar de dorpen én voldoende ruimte voor groot/bijzonder transport. In de volgende bijeenkomst(en) wordt dit verder uitgewerkt.
 

 
Focusgroep Delftlanden
 

 
De  Rondweg wordt omgebouwd tot een stroomweg. De hele weg wordt aangepakt en er wordt ook goed gekeken naar de huidige staat van onderhoud van de op- en afritten op deze weg. 
 
Het asfalt van de af- en oprit bij Delftlanden is zodanig slecht dat we dit zo snel mogelijk willen herstellen. De huidige bochten in deze op- en afrit zijn te krap en zullen aangepast moeten worden.
Tijdens de bijeenkomst van focusgroep Delftlanden is het schetsontwerp voor de aangepaste op- en afrit voorgelegd aan de vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en EOP Delftlanden. De deelnemers gaan akkoord met de hierboven getoonde schets.

Vervolg
Het schets-ontwerp wordt verder uitgewerkt en de benodigde vergunningen aangevraagd. Omdat de bochten van de op- en afrit groter worden zal er ook overleg plaatsvinden over de aankoop van grond.
 

 

 
Regelmatig komen er vragen over de werkgroepen die we gaan instellen, de zogenaamde focusgroepen.

Bij de start van MM Bereikbaar is afgesproken om dit jaar te beginnen met een aantal van die focusgroepen. De focusgroep Pottendijk is in januari gestart. De focusgroepen Aansluiting Bargermeer op de Rondweg (N391), de weg Emmen-Klazienaveen (N862) en Delfstlanden zijn inmiddels gestart. De overige focusgroepen starten in het voorjaar 2022.
 
Wat is een focusgroep?
Een focusgroep dient als klankbord voor de projectgroep. Betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van de Erkende Overlegpartners worden gevraagd om aan een focusgroep deel te nemen. Elke groep bestaat uit maximaal 15 mensen. Per project wordt er een aparte oproep gedaan aan belangstellenden om zich hiervoor aan te melden. Vervolgens wordt gekeken naar het aantal aanmeldingen en de samenstelling. Omdat een focusgroep uit maximaal 15 deelnemers kan bestaan, is er geen garantie dat iedereen die dat wil, ook echt kan meedoen in de focusgroep.

Bij elk project worden er regelmatig inloopbijeenkomsten georganiseerd waar iedereen die dat wil, kan bekijken wat de stand van zaken is en daarop reageren. Oók als u niet in de focusgroep zit, kunt u op deze manier uw stem laten horen en meedenken.
Op die manier werken we met elkaar toe naar de beste oplossingen voor de verschillende kruispunten en aansluitingen. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Dit kan door een mail te sturen naar: emmenbereikbaar@drenthe.nl
 
 

 

Projectorganisatie
Voor het uitvoeren van het werk richtten de provincie en gemeente een gezamenlijke projectorganisatie in: MM Bereikbaar.
Het projectbureau is gevestigd aan de Oude Meerdijk 22 in Emmen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen: tel: 14-0591.Mailen kan ook via: mmbereikbaar@drenthe.nl