Nieuws van OE-contractpartner Ruber Acia: in maart/april gaan nieuwe subsidieregelingen open

donderdag 23 februari 2023

Bericht van onze contractpartner Ruber Acia

Komende week start een periode vol kansen. In maart/april gaan er namelijk subsidieregelingen open, die voor ondernemers erg aantrekkelijk en laagdrempelig zijn. Bij beide regelingen kun je 20.000 euro subsidie krijgen. Het is belangrijk om nu met een plan te beginnen om kans te maken. Ons team ondersteunde afgelopen jaar tientallen bedrijven bij het uitwerken en indienen van kansrijke aanvragen. De regelingen zijn de MIT Haalbaarheid en de SLIM.

MIT Haalbaarheid
Ondernemers in het MKB kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling. Voorwaarde is dat je een technisch vernieuwend idee hebt waarvan je wilt onderzoeken of dit haalbaar is om te ontwikkelen. De innovatie dient gericht te zijn op technisch vernieuwende producten, productieprocessen of diensten die nieuw zijn in de markt.

Het haalbaarheidsonderzoek betreft zowel het in kaart brengen van de technische haalbaarheid, alsook de economische haalbaarheid.  
Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek dient een go/no go-besluit te zijn om te kunnen beslissen om wel/niet tot ontwikkeling over te gaan.
Subsidiabel zijn o.a. de eigen uren, kosten voor het inschakelen van een externe partij voor advies en ondersteuning en eventueel materiaalkosten ten behoeve van een trial and error onderzoek.

– Subsidiepercentage bedraagt 40%
– Maximale subsidie €20.000,- is bij maximale projectkosten van €50.000,-.
– Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 4 april 2023.
De regeling is nog niet gepubliceerd. Deze informatie is gebaseerd op de 2022 versie van de MIT en is onder voorbehoud. Het is mogelijk dat er wijzigingen optreden.

De MIT Haalbaarheid is bijzonder populair en naar verwachting zal de regeling al na de 1e dag overtekend zijn (budget uitgeput). Wij adviseren daarom vroegtijdig contact met ons op te nemen om projectideeën te bespreken. Zo kunnen we de aanvraag tijdig voorbereiden en indienen op 4 april. Zelfs bij tijdig aanvragen is de kans echter aanwezig dat er geloot zal gaan worden om te bepalen welke projecten in behandeling genomen gaan worden.

Kijk op de website van Ruber Acia voor meer informatie over de MIT: MIT haalbaarheid


SLIM
Deze regeling geeft een stimulans voor MKB- en grootbedrijven om te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers. Onderstaande informatie is toegeschreven op mkb’ers.

De volgende vier typen projecten komen in aanmerking voor subsidie:
– De doorlichting van de onderneming, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
– Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van medewerkers;
– Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een leermethode. Denk hierbij aan het invoeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken of het ontwikkelen van e-learning;
– Het (tijdelijk) bieden van praktijkleerplaatsen.

Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor de kosten van cursussen, trainingen en opleidingen. Het is juist bedoeld voor het realiseren van de voorwaarden om tot scholing en ontwikkeling te komen. Subsidiabel zijn directe loonkosten en externe kosten voor de uitvoering van het initiatief.

– Subsidiepercentage: 80% voor klein mkb; 60% voor middelgroot mkb;
– Maximale subsidie €24.999,- voor individueel mkb;

De subsidie wordt in principe achteraf uitgekeerd; komend jaar verwachten we ook voorschotmogelijkheden. Aanvragen voor mkb’ers kunnen worden ingediend tussen 1 maart en 30 maart 2023.

De SLIM regeling is erg populair en de kans is zeer groot dat er geloot zal gaan worden welke aanvragen in behandeling genomen zullen worden. Ter illustratie: eerder zijn er ongeveer 2.500 aanvragen ingediend, terwijl er budget was voor 700 aanvragen. Mocht je worden uitgeloot, dan kun je in september nog eens hetzelfde plan indienen.
Kijk op onze website voor meer informatie over SLIM: SLIM

Wij denken dat deze regelingen interessant kunnen zijn voor jouw organisatie. Wat zijn jullie ideeën hierbij? Heel graag horen wij hier jouw gedachten over. Bij interesse lijkt het ons een goed idee om vast een afspraak in te plannen om de ideeën beter door te spreken. We horen het graag.

Met vriendelijke groet, 
Harold Helmus

Kantoor Groningen
Paterswoldseweg 806 (4e verdieping),
9728 BM Groningen

Kantoor Roden
Healthhub 1e Energieweg 13,
9301 LK Roden

Kantoor Emmen
Boslaan 3
7811 GJ Emmen

Telefoon:   085 0160 268
Mobiel:      0617385006
Website:    www.ruberacia.nl