‘Luister je wel naar me?’ Broodje Bahco over luisteren en aandacht

woensdag 4 maart 2020

Tijdens dit eerste Broodje Bahco onder de vlag van Ondernemend Emmen waren we op 3 maart 2020 zelf gastheer en ontvingen we onze leden in het gezellige bruine café van ons kantoorpand. Het thema van deze lunchbijeenkomst was ‘luisteren’. Luisteren in het algemeen en luisteren naar mantelzorgers op de werkvloer.

Claas Frankena, oftewel Claas met een C, opende met een korte workshop ‘Hoe luister je eigenlijk?’. We herkenden de valkuilen waar iedereen wel eens in valt en leerden de 6 belangrijkste succesfactoren om goed te luisteren. Vraag je af waarom je naar iemand luistert (uit oprechte interesse of met een ander doel), neem de tijd om naar iemand te luisteren, luister neutraal naar wat diegene je vertelt, gebruik niet alleen je oren om te luisteren maar zet alle zintuigen open, herken en erken degene naar wie je luistert, en vraag door om tot de kern te komen. Naar wie luister je zelf graag? Vaak zijn dat mensen waarvan je merkt dat ze ook naar jou luisteren.

Albert Nieuwenhuis van Nieuw Advies sloot hier na een korte pauze op aan met een presentatie over hoe om te gaan met mantelzorgers op de werkvloer. Ook dit begint met luisteren. Door er achter te komen wie er mantelzorger zijn en wat zij nodig hebben om hun zorgtaken te kunnen combineren met het werk kun je als werkgever veel doen om te voorkomen dat ze overbelast raken en uitvallen. Aandacht en begrip blijkt hetgeen te zijn waar mantelzorgers het meeste behoefte aan hebben op de werkvloer. Daarna pas komen flexibele oplossingen en verlofregelingen. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is niet ingewikkeld, wel belangrijk. Het leunt in feite op drie pijlers:
– de combinatie werk en mantelzorg is bekend en bespreekbaar;
– de verlofregelingen zijn bekend en worden actief toegepast;
– leidinggevenden en medewerkers zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
Meer informatie over de vier stappen naar mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is te vinden op de website www.mantelzorginfopunt.nl.

(foto: Guido Hansman)