Investeren in sterk techniekonderwijs

dinsdag 21 januari 2020

Techniekonderwijs en ondernemers regio Emmen investeren ruim vijf miljoen in werving, opleidingen en apparatuur

In de komende vier jaar wordt zwaar geïnvesteerd in het techniekonderwijs in de regio Emmen: in totaal meer dan vijf miljoen euro. Het doel van deze krachtsinspanning is om de daling van het aantal techniekleerlingen in de regio om te zetten in een lichte groei en om het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen.

De gezamenlijke plannen van bedrijfsleven en onderwijs om dit doel te bereiken, variëren van het interesseren en werven van jongeren voor de technische vmbo-profielen tot het gebruikmaken van elkaars faciliteiten, samenwerking. Het gaat ook over het samen ontwikkelen van innovatief techniekonderwijs, investeringen in praktijkruimtes en de professionalisering van docenten. Bedrijven en opleidingen gaan verder samen aan de slag voor het creëren van meer stageplekken.

Het geld voor de plannen met het techniekonderwijs komt van het bedrijfsleven, de overheid en de scholen zelf. Gedurende de looptijd van het project, vier jaar, bedraagt de jaarlijkse investering zo’n 1,3 miljoen euro. De technische sector is voor Zuidoost-Drenthe van groot belang, ze zorgt voor veel werkgelegenheid. Die wordt echter bedreigd door gebrek aan vakmensen met kennis van de nieuwste technologie. Daarom wordt niet alleen stevig geïnvesteerd in het onderwijs, maar zijn ook steeds meer bedrijven bereid om stevig te investeren in opleidingen van zittend personeel en nieuwe carrièrekansen te bieden met aantrekkelijke salarissen.

Om het ambitieuze, maar voor de toekomst van technische bedrijven in de regio zeer noodzakelijke project aan te jagen en te coördineren, is een breed samengestelde regiegroep gevormd. Het gaat om vertegenwoordigers van het Drenthe College, het Carmel College, het Hondsrug College, het Esdal College, Terra, Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen, Installatiewerk Noord, Bouwmensen, Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe, Koninklijke Metaalunie en de gemeente Emmen.

(foto: Ondernemend Emmen)