Intensieve samenwerking Ondernemend Emmen en Wirtschaftsverband Emsland

donderdag 20 mei 2021

Ondernemend Emmen en haar zusterorganisatie Wirschaftsverband Emsland gaan intensief grensoverschrijdend samenwerken. Doel is om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen die de economie in Zuidoost-Drenthe en het Emsland een extra impuls geven en om bedrijven in de regio actief aan elkaar te koppelen. Gestart wordt met het project DIA, wat staat voor Digitalisierung, Innovation, Austausch. Oftewel Digitalisering, Innovatie en Uitwisseling. Het resultaat moet zijn dat bedrijven in de grensregio elkaar over enige tijd beter weten te vinden, kennis uitwisselen en samen innoveren, waardoor hun concurrentiepositie in Europa sterker wordt.

De samenwerking tussen beide ondernemersorganisaties heeft ook als doel om gelijksoortige problemen en kansen aan weerszijden van de grens gezamenlijk aan te pakken. Bijvoorbeeld het gebrek aan vakmensen, de energietransitie en de kansen die dat biedt, maar ook het op elkaar afstemmen van opleidingen en stagemogelijkheden.

Geen dingen opnieuw doen
“Nee, we gaan iet opnieuw het wiel uitvinden en geen dingen dubbel doen,” zegt Herman G. Idema, directeur van Ondernemend Emmen. “We werken met ons project onder de paraplu van Arbeidsmarkt Noord, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de al aanwezige kennis en al bestaande netwerken. En daar voegen we een dimensie aan toe. Omdat we als Ondernemend Emmen en Wirtschaftsverband elkaar al wat langer kennen, kunnen we op het gebied van kennisoverdracht, samenwerking en kennismaken, maatwerk leveren richting de leden. Met daardoor een grotere kans op concrete resultaten voor iedereen.“

Sprongen in digitale communicatie
Maar hoe wil je dat doen? Ondernemers aan Duitse en Nederlandse zijde, leden van het Wirtschaftsverband Emsland en van Ondernemend Emmen bij elkaar brengen? Zeker met alle beperkingen die nog wel even gelden en de afstanden die soms ook lastig zijn. Mechtild Wessling, manager van het Wirtschaftsverband Emsland: “Dat gaan we doen op hybride wijze. Zowel fysiek, met bijeenkomsten, maar zeker ook digitaal. Juist op dit laatste gebied hebben bedrijven het afgelopen jaar vaak grote sprongen gemaakt, gedwongen door de Corona-pandemie. Digitaal communiceren is heel snel ingeburgerd en daar gaan we gebruik van maken. Plus dat we de mogelijkheden om onderling digitaal informatie uit te wisselen, verder gaan ontwikkelen.”

Europa financiert mee
Het project DIA wordt uitgevoerd onder de paraplu van Arbeidsmarkt Noord. Leadpartner is de Eems Dollard regio in Bad Nieuweschans. Het project wordt gefinancierd vanuit het programma Interreg V-A, door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerie vanSociale zaken enWerkgelegenheid, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, plus de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

(foto: digitaal overleg met de projectgroep DIA)