Informatie omtrent Digitaliseringsvoucher Drenthe

dinsdag 3 mei 2022

Op 17 mei gaat de subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe open. Hiermee worden MKB-ondernemers een steuntje in de rug gegeven om de kansen van digitalisering te benutten en hun bedrijf toekomstbestendiger te maken.

MKB-ondernemers kunnen de Digitaliseringsvoucher Drenthe (max. €3.000,- en 50%) gebruiken voor de toepassing en implementatie van digitalisering: bij het behouden en vergroten van omzet en winst, het verbeteren van digitaal bereik en het verbeteren van digitale veiligheid.

De regeling is onlangs gepubliceerd en wij informeren u graag over de voorwaarden die het SNN heeft gesteld aan de subsidie en waarvoor het gebruikt kan worden. 

Een aantal voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen:

De voorwaarden zijn o.a.: 

Bij de aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

Er wordt verwacht dat dit een populaire regeling is en dat deze snel vol zal zijn. Het advies is dan ook snel alle documenten op orde te hebben. 

Voor uitgebreidere omschrijving van de voorwaarden verwijzen wij u graag door naar de website van OE-lid Ruber Acia Subsidieadvies of klik voor nadere informatie op: Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022 | SNN.  
 

Voor nadere vragen kan contact opgenomen worden met OE-lid Ruber Acia Subsidieadvies, Lars van der Schoor l.vanderschoor@ruberacia.nl of met Esmeralda Top van de provincie Drenthe e.top@drenthe.nl

Tot slot willen wij u namens Esmeralda Top attenderen op de ‘Benchmark Digitalisering Drenthe’. Dan kunt u alvast zien hoe digitaal fit uw bedrijf is. Via de online scan komt u in 15 minuten te weten waar uw bedrijf staat op het gebied van online zichtbaarheid, automatisering, data en digitale veiligheid. Ook krijgt u gelijk een advies over het digitaliseringspad dat bij het bedrijf past. U kunt voor 1 op 1 advies terecht bij Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO), of worden verwezen naar de digitale innovatiehubs en initiatieven zoals IT Hub, TechHub, HHR, DigiLink Drenthe (digitale werkplaats), MKB cybercampus, SIH etc. Klik hiervoor op deze link.

Foto; website SNN