HRM Netwerk; laaggeletterdheid

donderdag 23 september 2021

Vanmorgen vond in het bruine café van OE een bijeenkomst plaats van ons HRM Netwerk, ditmaal over laaggeletterdheid en het missen van andere essentiële basisvaardigheden bij werknemers. Als werkgever bent u vaak één van de eersten die signaleert dat dit bij één van uw medewerkers een belemmerende rol speelt in het functioneren. Een laaggeletterde beheerst het Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden op niveau groep 8 basisschool en kan daardoor niet volwaardig meedraaien in de samenleving: op de werkvloer en privé. Hoe gaat u het gesprek hierover aan en wat kunt u als werkgever voor hen betekenen?
Bekijk hier de volledige presentatie, waarin u ook de contactgegevens vindt van instanties die u kunt benaderen.   
Meer informatie over de mogelijke subsidies vanuit ‘Tel Mee Met Taal’ vindt u door hier te klikken.