Grensoverschrijdend samenwerkingsproject DIA gestart

vrijdag 1 oktober 2021

Ondernemend Emmen en het Wirtschaftsverband Emsland hebben op 29 en 30 september met eerste bijeenkomsten de aftrap gegeven voor het gezamenlijke project DIA: Digitalisierung, Innovation, Austausch (Digitalisering, Innovatie, Uitwisseling). Doel is om de bedrijven in de grensstreek nauwer met elkaar te verbinden, samenwerking te bevorderen en gezamenlijk thema’s aan te pakken om uiteindelijk te komen tot één economisch nauw met elkaar verweven regio.

Mooie woorden, maar de vraag is eerst: ‘waar is behoefte aan’ en ‘wat speelt er dat aangepakt moet worden’. Dit was dan ook de insteek van de eerste bijeenkomsten in Haren (Ems) en Emmen. Opleidingen, arbeidsmarkt, regelgeving, huisvesting, jongeren vasthouden en terughalen, kennisdeling en vooral ook ‘elkaar echt ontmoeten’ waren thema’s die uit beide bijeenkomsten neerdaalden.

In Haren waren zo’n vijftien deelnemers uit alle geledingen van het Wirtschaftverband aanwezig, in Emmen was er een tiental ondernemers. Op beide bijeenkomsten werd erop aangedrongen vooral niet opnieuw wielen uit te vinden, wat dan ook niet gaat gebeuren. Er wordt mede gebruik gemaakt van bestaande netwerken, informatie en kennis om de samenwerking aan te jagen en te versnellen. De Eems Dollard Regio is daarvoor partner en verbinder.

Op 3 november om 15.00 uur is de eerste gezamenlijke bijeenkomst van Emmense en Emsländische belangstellenden voor het project bij Hotel Ten Cate in Emmen. Iedereen kan daaraan meedoen. Aanmelden is noodzakelijk en  kan via a.vandam@ondernemendemmen.nl.