Excursie naar terrein GZI-next: heldere uitleg en zorgelijke blikken

donderdag 28 oktober 2021

De bus was vol, de interesse groot. De partners in het project GZI-next organiseerden zaterdag 9 oktober een informatiebijeenkomst met excursie over de ontwikkelingen op het terrein van GZI-next aan de Phileas Foggstraat. Aanwezig in zaal Melody in Barger-Oosterveld tal van omwonenden uit Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp en diverse raadsleden.

De plannen worden steeds concreter, zo bleek uit de heldere presentaties: Het zonnepark ligt er al, het waterstof-vulpunt komt er en de waterstoffabriek wacht nog op de laatste handtekeningen. Er komt een waterstofleiding vanaf GZI-next naar het Getec-park. Dat leverde allemaal weinig vragen op. Het waterstofproject is van Shell. De energie komt van het zonnepark op het terrein en van de windmolens die op Pottendijk worden gebouwd. Ook door Shell. Vragen kwamen er wel en zorgen ook, over de biovergister die ook op het terrein moet komen.

Schrik was er bij verschillende omwonenden vanwege de omvang en massaliteit van het geheel die ze ervaren nu ze tekeningen goed zien en zorgen over de hoeveelheid wegtransport die de installatie met zich meebrengt. Ongeveer 100 vrachtwagens per dag via de Phileas Foggstraat, is 200 transportbewegingen extra. De installatie gaat ongeveer 40 miljoen kuub groengas per jaar produceren. Alles vindt plaats in afgesloten ruimtes, op het lossen (aankoppelen) van de wagens met mest na.

Energieconcern Engie, die de installatie gaat bouwen, is bezig met een landschaps-inpassingsplan voor de pakweg 26 grote tanks die op het terrein komen te staan. Dit wordt in november tijdens een nieuwe serie bijeenkomsten aan de omwonenden gepresenteerd. De installatie past overigens binnen het geldende bestemmingsplan.

Op woensdagavond 3 november is er een volgende bijeenkomst in Oranjedorp, op 10 november in Barger-Oosterveld en op 17 november in Nieuw-Dordrecht. De bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.30 uur. Nadere informatie volgt. Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief van GZI-next.