Burgemeester uit zorgen over jongeren die vatbaar zijn voor criminaliteit en ondermijning

maandag 23 januari 2023

“Je ziet het pas als je het door hebt’. Dat zegt burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen over ondermijning. Over het steeds verder vermengen van de onderwereld met de bovenwereld. Hij maakt zich vooral zorgen over de relatief grote groep kwetsbare jongeren in zijn gemeente die vatbaar zijn voor crimineel gedrag en een rol bij de ondermijning. De groep is groter dan gemiddeld in Nederland. De gemeente gaat daarom een programma opzetten om te proberen deze groep jongeren minder kwetsbaar te maken.

Burgemeester Van Oosterhout zei dat tijdens een bijeenkomst van Ondernemend Emmen en de gemeente met ondernemers over het thema Ondermijning. Ook kondigde hij gerichte acties en controles aan om de ondermijning op de bedrijventerreinen aan te pakken.

Verder riep de burgemeesters de aanwezige ondernemers op om ook zelf goed op te letten en verdachte zaken rond bedrijven te melden. Hij benadrukte dat dat ook op verschillende manieren anoniem kan, zodat de melder buitenbeeld blijft. Herman Idema, directeur van Ondernemend Emmen, zei dat ondernemers met signalen van ondermijning en illegale activiteiten ook terecht kunnen bij de ondernemersorganisatie die ze dan verder brengt. Ook de ondernemersvoorman stelde dat er op de uitgestrekte bedrijventerreinen zaken aan de orde zijn die crimineel genoemd kunnen worden, maar een legale dekmantel hebben.

Herman Idema waarschuwde de ondernemers voor de ingrijpende gevolgen die het kan hebben voor jouw bedrijf en jou als ondernemer wanneer je betrokken raakt bij ondermijning, wanneer je als ondernemer bijvoorbeeld verhuurt aan mensen met criminele activiteiten. “Dan kom je er niet meer vanaf met ‘daar wist ik niets van’.”

Ondernemend Emmen en de gemeente gaan de komende tijd op verschillende manieren werken aan de bewustwording onder de ondernemers rond ondermijning en de gevolgen die dat heeft voor de bedrijventerreinen en voor de ondernemers die erbij betrokken raken. Want, zegt ook Herman Idema, “Je ziet het pas als je het door hebt. En dan moet je niet te laat zijn,” vult hij het nog aan.

(foto: website Rijksoverheid)