Bedrijfsbezoek aan Bibliotheek Emmen

woensdag 23 maart 2022

Iedereen voelt zich thuis in Bibliotheek Emmen

Op dinsdag 22 maart waren we te gast bij de Bibliotheek Emmen. Op hun prachtige locatie in het centrum werden we langs alle verdiepingen rondgeleid door Nicole Stiekema. De bibliotheek is namelijk veel meer geworden dan alleen een plek om boeken te lenen: van een klassieke bibliotheek ontwikkelt de organisatie naar een maatschappelijke bibliotheek waar iedereen een handje wordt geholpen.

Taalontwikkeling
Met een breed aanbod voor de jeugd spant de bibliotheek zich in om zoveel mogelijk kinderen te laten opgroeien in een talige omgeving en op die manier laaggeletterdheid te voorkomen. Het belang hiervan is groot: laaggeletterdheid is een veel voorkomend probleem in Nederland en met name in deze regio. Laaggeletterden zoeken meestal geen hulp vanuit schaamte maar lopen wel vast, niet alleen op hun werk maar ook financieel of sociaal. Daarom is de bibliotheek er ook voor die volwassenen: het Taalpunt biedt cursussen voor het verbeteren van de taalvaardigheid.
Heeft u mensen in dienst die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken op taalgebied? Neem dan contact op met het Taalpunt van de Bibliotheek Emmen: Caroline Habing, c.habing@bibliotheekemmen.nl.
Wilt u weten hoe u laaggeletterdheid kunt signaleren en uw medewerkers kunt doorverwijzen? Neem dan contact op met Sedna: Willy Afman, w.afman@sednaemmen.nl.  
 
Aanbod voor iedereen
Naast taalvaardigheid biedt de bibliotheek ook hulp bij digitale vaardigheden en bij communicatie met de overheid: denk bijvoorbeeld aan het installeren van de DigiD app of het invullen van (online) formulieren. Ook zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan met onder meer Emmen geeft Energie en is er een denktank gestart waarbij jongeren activiteiten bedenken om hun leeftijdsgenoten te betrekken bij de bibliotheek.

Bieb voor Business
Het bezoek werd afgesloten met een presentatie van Marjanne Timmerman over een nieuw initiatief: Bieb for Friends. Zowel voor bezoekers als voor bedrijven is er de mogelijkheid om vriend van de bibliotheek te worden. Zo steun je hun initiatieven en… je krijgt er ook iets voor terug!  
Zakelijke vriend worden? Kijk voor meer informatie over Bieb voor Business op de website van Bibliotheek Emmen.

(foto: Guido Hansman)