Algemene Ledenvergadering voorjaar 2020 online gehouden

maandag 6 juli 2020

Op donderdag 25 juni heeft de eerste Algemene Ledenvergadering van Ondernemend Emmen plaatsgevonden. Vanwege de corona-maatregelen hebben we gezorgd voor een online oplossing waarbij onze leden de ALV via YouTube konden volgen en vragen konden stellen met behulp van de chatfunctie. 

Na een woord van welkom door onze voorzitter Jelle Dokter hebben resp. Roy Posthuma en Robert Dreier de jaarcijfers 2019 van VPB Emmen en van de OKE toegelicht. De kascommissie heeft deze stukken beoordeeld en akkoord bevonden, en de leden hebben het bestuur decharge verleend. 
Roy Posthuma heeft vervolgens de begroting van Ondernemend Emmen voor 2020 toegelicht. 

Aansluitend op het financiële gedeelte blikte directeur Herman G. Idema terug op de activiteiten en projecten in 2019: onder meer het bezoek van minister Hoekstra aan Emmen, het Ondernemers Event waarbij de app Hallo Stage werd gelanceerd, de opening van het Zonnepark Oranjepoort, de Interland Noord-Nederland – Noord-Duitsland waarbij we een aparte ontmoetingsmogelijkheid voor het bedrijfsleven organiseerden, de lancering van de website Mantelzorg Infopunt voor werkgevers, en natuurlijk de succesvolle Open Bedrijvendag.  

Bestuurslid en commissievoorzitter Annette Verhoef keek alvast vooruit naar  de tweede helft van 2020 en naar 2021. Kennismaken, kennisdelen en inspireren staan centraal bij al onze activiteiten. Naast de bijeenkomsten die we voorheen al organiseerden komen er twee grote ontmoetingsmomenten bij:

Voordat we de ALV afsloten namen Herman Gijlers en Jelle Dokter afscheid van de vertrekkende bestuursleden die, bij gebrek aan de mogelijkheid om hen in levende lijve te bedanken, thuis een bos bloemen hadden ontvangen. 

Wilt u de gehele ALV terugzien? Dan kan via onderstaande link:
https://youtu.be/w_QPGNXnwuA