Advies commissie m.e.r. over verdubbeling N34

maandag 11 mei 2020

Op 7 mei j.l. heeft de Provincie Drenthe het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage ontvangen omtrent de verdubbeling van de N34 Emmen – De Punt en de reconstructie van het verkeersplein in Gieten. Het advies en meer informatie vindt u in het persbericht en op de website van de commissie m.e.r.

(foto: website commissie m.e.r.)