Aandacht voor ondermijning en cybercrime

woensdag 11 januari 2023

Cybercrime bij bedrijven en ondermijning op bedrijventerreinen zijn twee actuele thema’s tijdens een bijeenkomst van Ondernemend Emmen en de gemeente Emmen op 19 januari ’s middags in het gebouw van Ondernemend Emmen aan de Kapitein Nemostraat.

Burgemeester Eric van Oosterhout houdt een inleiding, net als directeur Herman Idema van Ondernemend Emmen. Vanuit het RIEC Noord-Nederland, de organisatie die zich richt op de bestrijding van alle vormen van ondermijning, wordt een presentatie gegeven en cyberspecialist Marcel Jonker van de NHL-Stenden hogeschool neemt ondernemers mee in de wereld van de cybercrime die ook hen kan raken.

Dat Emmen aantrekkingskracht heeft op criminele activiteiten, weten ook ondernemers. Ruimte, rust en plekken waar weinig mensen komen, meerdere grote industrieterreinen dicht bij de Duitse afzetmarkt; het zijn vestigingsvoorwaarden voor een ‘bedrijfstak’ die je juist wilt weren. Het is van belang dat criminaliteit niet alleen wordt bestreden, maar ook dat er barrières worden opgeworpen die het criminelen moeilijker moeten maken om hun criminele activiteiten uit voeren, dan wel op te starten. Daar horen ook maatregelen bij tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen.

Cyberaanvallen gebeuren dagelijks. Ook bij het in de regio veel aanwezige Midden en Kleinbedrijf. Bedrijven, instellingen en gemeenten kunnen forse schaden oplopen. De daders komen niet alleen uit het Oostblok. Recent onderzoek maakt duidelijk dat steeds meer jongeren in wijken en dorpen snel geld verdienen door cybercriminaliteit. Ook hier kan er sprake zijn van een ondermijnend karakter. Marcel Jonker, expert op het gebied van digitale veiligheid en computerbeveiliging van de NHL-Stenden hogeschool te Leeuwarden vertelt er meer over. Directeur Herman G. Idema van Ondernemend Emmen vertelt vanuit de praktijk van het parkmanagement wat zijn organisatie zoal tegenkomt op de bedrijventerreinen wat met ondermijning te maken heeft. Van witwasbedrijven tot hennepkwekerijen en drugslabs. Ook gaat hij in op de gevaren die daarmee verbonden zijn.

Burgemeester Eric van Oosterhout zoomt in op de aanpak van beide zaken. Hij zal het verschijnsel en de aanpak belichten vanuit de kant van de gemeente. Het nieuwe Veiligheidsplan 2023 van de gemeente Emmen speelt hierbij nadrukkelijk een rol.

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 19 januari vanaf 14.30 uur in het Ondernemerscafé van Ondernemend Emmen aan de Kapitein Nemostraat 20.
Klik hier om aan te melden.

(foto: Shutterstock)