PreZero Recycling and Recovery Netherlands

bedrijf icoon Contactgegevens

Contactpersoon Gea Kippermann
Adres Vasco da Gamastraat 22
Postcode 7825 VJ
Plaats Emmen
Website www.prezero.com
Social media

bedrijf icoon Bedrijfsinformatie

Sita en duurzaamheid

Bij het ophalen en verwerken van afval komt CO2 vrij. De CO2-uitstoot is een zeer belangrijke factor in de opwarming van de aarde. Duurzaam afvalmanagement draagt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

SITA werkt samen met Ondernemend Emmen om de Werkas Emmen CO2-neutraal te maken. Om dit doel te realiseren ondersteunt SITA de bedrijven op het terrein bij het verminderen van de CO2-uitstoot met de SITA CO2-scan. Hiermee berekenen we in welke mate het afval bijdraagt aan het milieu en bekijken we hoe de uitstoot kan worden gereduceerd.

Maar Ondernemend Emmen en SITA kijken verder dan alleen reductie. Met SITA Green Label wordt al het afval dat door SITA bij de leden van Ondernemend Emmen wordt ingezameld CO2-neutraal verwerkt. Dankzij SITA Green Label wordt er geïnvesteerd in duurzame energieprojecten en zo wordt de CO2-uitstoot 100% gecompenseerd.